مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی دادآرمان

طلاق و قوانین طلاق: طلاق به معنی پایان ازدواج است و پس از طلاق ، حقوق و تکالیفی که بین زن و شوهر در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود و دیگر زوجین تکلیفی نسبت به هم نخواهند داشت .
طلاق جزء ایقاعات است ؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می ‌شود . چنانچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد .

برای مشاوره با وکیل طلاق می توانید با شماره های رو به رو تماس بگیرید : ۰۹۱۲۸۴۰۰۹۲۱ – ۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۴ – ۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۳

قوانین طلاق در عقد موقت چگونه است ؟

طبق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی ، زن در عقد موقت (صیغه) با پایان مدت یا بذل (بخشش) آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می‌ گردد  

۱- طلاق رجعی : طلاق رجعی طلاقی است که در آن رابطه زناشویی کاملاً از بین نمی رود و بعد از طلاق رجعی مرد می تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند .
۲- طلاق بائن : طلاق بائن یا طلاق بدون رجوع ، طلاقی است که با جاری شدن صیغه طلاق رابطه زناشویی بین زوجین کامل از بین می رود و اگر زوجین بخواهند به زندگی با هم ادامه دهند ، باید دوباره ازدواج کرده و عقد نکاح بین آنها جاری شود .

موجبات طلاق در ایران چیست ؟

موجبات قوانین طلاق در ایران عبارتند از :

۱- طلاق از سوی زوج : طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، مرد هر وقت بخواهد می تواند با رعایت شرایط قانونی زن خود را طلاق دهد .
۲- طلاق از سوی زوجه : طبق تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

از موجبات طلاق از سوی زوجه می توان موارد زیر را نام برد :
۱- مفقودالاثر شدن شوهر ۲- عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ۳- عسر و حرج زوجه ۴- تخلف از شروط ضمن عقد
۳- طلاق به درخواست زوجین (طلاق توافقی) : زن و شوهر می‌ توانند ، طبق مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی ، در مورد طلاق با هم توافق کنند .

رجوع در طلاق رِجعی چگونه است ؟

در طلاق رجعی مرد می ‌تواند تا زمانی که عده زن به پایان نرسیده ، بدون ازدواج مجدد و جاری شدن عقد نکاح به همسر خود رجوع نماید . رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی می تواند با ادای لفظ یا انجام عملی انجام پذیرد. برای تحقق رجوع از طلاق ، نیازی نیست که حتماً این قصد به زن اعلام شود ؛ بنابراین اگر زوج بدون اطلاع زوجه از طلاق ، رجوع کند و این قصد را اعلام کند ، کافی است تا از همان زمان دوباره رابطه زوجیت آغاز شود و زوجه از زمان آگاه شدن از رجوع زوج ، مکلف به رعایت وظایف زناشویی است .

مطلقه رجعیه کیست ؟

به زن در طلاق رجعی مطلقه رجعیه گفته می شود و چون تمامی آثار زوجیت در طلاق رجعی بین زوجین وجود دارد ، به مطلقه رجعیه ، زوجه حقیقی می گویند .

ثبت قوانین طلاق در طلاق رجعی

طبق ماده ۸۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ، در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌ شود ؛ ولی ثبت طلاق مشروط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ؛ مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد . در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع ، صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌شود . صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر ، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌رسد . در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی داده می ‌شود . به عبارت دیگر در صورت پایان مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق رجعی ثبت می‌ شود .

ثبت رجوع در طلاق رجعی

زوج مکلف است پس از رجوع ، ظرف یک ماه ، به دفترخانه ای که صورتجلسه طلاق را ثبت نموده ، مراجعه و رجوع از طلاق رجعی را اعلام نماید . در این صورت با اعلام رجوع ، صورتجلسه طلاق ، باطل می شود و طلاق رجعی ثبت نمی شود .
همچنین طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ، اگر زوج از ثبت رجوع خودداری کند ، علاوه بر الزام به ثبت رجوع ، به حبس تعزیری درجه هفت و پرداخت جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد .

احکام یا قوانین طلاق رجعی

۱- در طلاق رجعی اگر یکی از زوجین فوت کند ، طرف دیگر از او ارث می ‌برد و امکان غسل دادن او توسط طرف مقابل وجود دارد .
۲- زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد .
۳- زکات فطره مطلقه رجعیه برعهده‌ ی زوج است .
۴- در صورت فوت مطلقه رجعیه ، هزینه کفن او برعهده زوج است .
۵- نزدیکی زوج در مدت عده به مطلقه رجعیه ، رجوع محسوب می ‌شود ؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد .
۶- خواستگاری از مطلقه رجعیه صحیح نیست .
۷- در صورت زنای هر یک از زوجین ، زنای آنها محصنه محسوب می شود .
۸- ازدواج با خواهر مطلقه رجعیه در دوران عده حرام است .
۹- حق ازدواج مرد ساقط است .
۱۰- زنا با مطلقه رجعیه در مدت عده طلاق رجعی ، باعث حرمت ابدی است .
۱۱- اگر در مدت عده طلاق زوج فوت کند ، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگه دارد .
۱۲- برای حج مستحب ، اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است .

در چه صورتی طلاق بائن است ؟

هرگاه طلاق در موارد زیر واقع شود ، طلاق بائن است و مرد حق رجوع به زن در دوران عده را ندارد :
۱- طلاق خلع
۲- طلاق مبارات
۳- طلاق زن یائسه
۴- سه طلاقه
۵- طلاق دختری که نه سالش تمام نشده است .
۶- طلاق زنی که با او آمیزش نشده .

انواع طلاق بائن

۱- طلاق خلع : طلاق خلع ، طلاق یک طرفه از سوی زوجه می باشد . هرگاه زوجه از زندگی با زوج ناراضی باشد و نسبت به وی اظهار کراهت نماید و علاوه بر اینکه مهریه خود را می ‌بخشد ، مال دیگری (فدیه) هم می‌ دهد تا شوهر او را طلاق دهد . مقدار فدیه می تواند کمتر یا بیشتر از مهریه باشد . در رابطه با این مورد می توانید با وکیل مهریه در موسسه ثبتی حقوقی دادآرمان مشاوره رایگان بگیرید.
۲- طلاق مبارات (طلاق توافقی) : در طلاق مبارات زوجین هر دو حاضر به زندگی مشترک با یکدیگر نیستند ؛ بنابراین در تمام مسائل مالی و حقوقی با هم توافق می کنند و طلاق می گیرند .

احکام طلاق بائن

* پس از طلاق بائن زن در مدت عده به شوهر سابق خود نامحرم است .
* زن و شوهر بعد از طلاق بائن از یکدیگر ارث نمی برند .
* زن ملزم به تمکین از شوهر سابق خود نمی باشد .
* زن بعد از طلاق بائن مستحق دریافت نفقه نمی باشد ؛ مگر در صورت باردار بودن که تا زمان وضع حمل نفقه ی او بر عهده ی شوهر سابقش است .

چگونه طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می شود ؟

هرگاه در طلاق خلع زن پس از طلاق به مهریه ای که بذل (بخشش) کرده است رجوع کند ، طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می ‌شود و زوج می‌ تواند به زوجه رجوع کند ؛ چنانچه زوجه نسبت به بذل ، رجوع نکرده باشد ، در این فرض زوجه بذل را به زوج هبه غیر معوض نموده است ، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند . با رجوع زوج ، همان ازدواج قبلی احیا می ‌شود و همان مهریه ثابت می ‌باشد .
* نکته : تعیین مهریه جدید پس از رجوع طلاق خلع ، مشروط به عقد جدید پس از پایان مدت عده می باشد.

سه طلاقه کردن

هرگاه مرد ، همسر خود را طلاق رجعی بدهد ، سپس در ایام عده به او رجوع کند و نزدیکی صورت بگیرد و در طُهر بعدی دوباره همسر خود را طلاق بدهد و این عمل سه بار تکرار شود ، بعد از مرتبه سوم ، دیگر مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد و طلاق سوم ، طلاق بائن و طلاق بدون رجوع محسوب می شود .
چگونه سه طلاقه باطل می شود ؟ هرگاه زن بعد از سه طلاقه ، یک بار با مردی دیگر ازدواج کند (محلل) ، سپس طلاق بگیرد ، بعد از طلاق ، می ‌تواند دوباره با همسر خود که او را سه طلاقه کرده ازدواج کند.

برای ارتباط با وکیل طلاق در موسسه حقوقی دادآرمان با شماره های زیر تماس بگیرید :

۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۳

۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۴

۰۹۱۲۸۴۰۰۹۲۱

موارد پیشنهادی برای شما :

۱ – وکیل پایه یک دادگستری 

۲ – وکیل مواد مخدر

۳ – وکیل ملکی

۴ – وکیل آنلاین تلگرام 

لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان

·        خدمات موسسه حقوقی دادآرمان 

·        وکیل آنلاین 

·        مشاوره حقوقی حضوری 

·        وکیل طلاق

·        وکیل مهریه

·        وکیل طلاق توافقی 

·        وکیل ارث

·        وکیل ملکی 

·        وکیل ملکی آنلاین 

·        بهترین وکیل ملکی تهران 

·        امور مهاجرت 

·        انواع جرائم کیفری 

·        عناوین جرائم کیفری 

مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی 

02122904873    -      02122904874 

 –09128400921 – 09336267878 – 09336267676 – 

مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی دادآرمان
مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی دادآرمان

  دعاوی خانواده