مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی دادآرمان

نکاح دائم و موقت

شرایط نکاح چیست؟

عقد نکاح نیز مانند سایر عقود باید شرایطی داشته باشد تا صحیح باشد. در قانون و شرع اسلام چندین شرط تعیین شده است که در صورت وجود آنها عقد نکاح صحیح خواهد بود. یعنی در صورت وجود این شرایط در هنگام عقد نکاح، عقد صحیح و در صورت عدم وجود شرایط مقرر عقد باطل خواهد بود.

شرایط صحت عقد نکاح عبارتند از:

۱- اختلاف جنسیت

۲- قصد و رضا

۳- اهلیت

با وکالت دادن به وکیل طلاق موسسه حقوقی دادآرمان می تونی بدون سردرگمی و اتلاف وقت در دادگاه با صرف کمترین وقت و هزینه برای ثبت و پیگیری دادخواست طلاق اقدام کنی.

برای اینکه زن و مرد بتوانند به صورت شرعی و قانونی زندگی مشترک خود را آغاز کنند باید صیغه عقد نکاح جاری شود تا بین زن و مرد علقه زوجیت پدید آید. با جاری شدن خطبه عقد بین زن و مرد آنها به هم محرم می شوند و ازدواج آنها رسمی و قانونی می گردد.

عقد نکاح یا عقد ازدواج به دو دسته ازدواج دائم و ازدواج موقت (صیغه) تقسیم می شود.

عقد دائم برای مدت و زمان معینی تعیین نمی شود و تا پایان عمر طرفین جاری می شود و طبق قوانین طلاق در ایران، عقد دائم با طلاق یا فسخ نکاح منحل می شود. (ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی)

اما عقد موقت برخلاف عقد دائم دارای مدت معینی است که مدت زمان آن طبق توافق بین زن و مرد تعیین می شود و با پایان مدت و یا بذل مدت از سوی مرد عقد موقت پایان می یابد.

نکته: طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج مانند ثبت طلاق، فسخ نکاح و رجوع الزامی است.

اختلاف جنسیت طرفین نکاح

از شرایط اساسی نکاح اختلاف جنسیت طرفین عقد است و نکاح بین دو همجنس نمی ‌تواند تحقق پیدا کند، این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاجی به استدلال ندارد. مواد ۱۰۳۵، ۱۰۵۹، ۱۰۶۷، ۱۱۲۲، ۱۲۴ قانون مدنی، نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکانپذیر است، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند برای احراز اختلاف جنسیت به شناسنامه طرفین رجوع می‌ کند.

در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می ‌تواند عقد نکاح را جاری کند و آن را در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و در واقع عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده‌ باشد، این نکاح بی شک باطل است، ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه طرفین باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند تا دادگاه حکم به ابطال سند ازدواج و اصلاح شناسنامه نماید.

قصد و رضای طرفین نکاح

زن و مردی که می خواهند با هم ازدواج کنند، باید قصد انجام این کار را داشته باشند. در صورتی که طرفین عقد نکاح مست یا بیهوش باشند عقد باطل است.

زن و مردی که طرفین عقد نکاح هستند باید به انجام عقد رضایت داشته باشند، از این رو در صورتی که هر یک از طرفین عقد تحت تاثیر دیگری مجبور به نکاح بشود، عقد نافذ نیست. طبق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضایت زوجین شرط نافذ بودن عقد است.

همچنین اراده باطنی در نکاح کافی نیست، بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. طبق ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

طبق ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی، هرگاه یکی از زن و مرد یا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می ‌شود، مشروط به اینکه به طور واضح حاکی از انشای عقد نکاح باشد.

طبق ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی، تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است؛ یعنی طبق این ماده اگر شخصی در هویت کسی که با او ازدواج کرده است، اشتباه کند، این عقد باطل است.

اهلیت طرفین نکاح

اهلیت داشتن یعنی شخص بالغ، رشید و عاقل باشد. یعنی به سن بلوغ رسیده باشد، رشید شده باشد و مجنون (دیوانه) نباشد.

بالغ بودن

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی مشروط است به اذن ولی (پدر و جد پدری)، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

رشید بودن

در مورد سفیه یا کسی که به سن رشد نرسیده است، قانونگذار محدودیتی برای ازدواج تعیین نکرده است. چون طبق قانون سفیه اجازه تصرف در اموال خود را ندارد اما عقد نکاح، عقد غیرمالی است؛ جز در خصوص مهریه چون جنبه ی مالی دارد، اجازه ی ولی یا قیم شخص سفیه لازم است.

عاقل بودن

در مورد مجنون یا دیوانه نیز به دلیل اینکه هیچ قصدی در عقد نکاح وجود ندارد، ازدواج او صحیح نیست. اگر جنون او پیش از رسیدن به سن بلوغ وجود داشته و ادامه یابد، ولی او می تواند به نیابت از او عقد ازدواج برایش منعقد کند؛ اما اگر مجنون پس از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شود، قیم او می تواند با اجازه دادستان به نیابت از طرف وی برایش عقدی منعقد کند.

تعیین مهریه در صحت عقد نکاح

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه مالی است که به محض عقد نکاح زن مالک آن می شود و می تواند هر تصرفی در آن بنماید و پرداخت آن برعهده مرد است و زن هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را در صورتی که عندالمطالبه باشد از شوهرش مطالبه کند و مرد نیز ملزم به پرداخت مهریه است.

چنانچه در عقد دائم در زمان عقد، زن و مرد مهریه ‌ای تعیین نکرده باشند، عقد صحیح است و طرفین می‌ توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق کنند؛ اما در عقد موقت (صیغه)، تعیین مهریه شرط لازم و ضروری برای صحت عقد می ‌باشد و عدم تعیین مهریه و مدت زمان عقد موقت موجب بطلان عقد می‌ شود.

موانع عقد نکاح چیست؟

طبق قانون و شرع اسلام، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود داشتن آنها، زن و مرد نمی توانند با هم ازدواج کنند.

موانع نکاح عبارتند از:

۱- قرابت نسبی

۲- قرابت رضاعی

۳- قرابت نسبی

۴- ازدواج با زن شوهردار

برای اینکه از نحوه مطالبه حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق در تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

قرابت نسبی

طبق ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی، نکاح با برخی اقارب نسبی (بستگان هم خون) ممنوع است، اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد. افرادی که به دلیل قرابت نسبی نمی توان با آنها ازدواج کرد عبارتند از:

* پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

* اولاد هر قدر که پایین برود.

* برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

* عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق در غرب تهران را به شما معرفی می کند تا با دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص دعاوی طلاق بتونی به حقوق خود در طلاق برسی.

قرابت رضاعی

طبق ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، قرابت رضاعی از نظر حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی است یعنی تمام کسانی که از نظر قرابت نسبی نمی توان با آنها ازدواج کرد به لحاظ قرابت رضاعی نیز حرام می شوند و قرابت رضاعی مشروط بر مواردی می باشد، مثلا نوزاد، لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی، شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در این بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد و مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و از یک شوهر باشد. 

اگر در خصوص شرایط طلاق زوجه نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل طلاق با تجربه داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق در شمال تهران را به شما معرفی می کند.

قرابت سببی

قرابت سببی به موجب ازدواج زن و مرد ایجاد می شود. طبق ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی مرد نمی تواند با فرزندان دختر زنی که با او ازدواج کرده مشروط بر اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد ازدواج کند. همچنین مرد با مادر زن نمی تواند ازدواج کند. بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفا (فرزندزادگان) او بوده است، ازدواج صحیح نیست. همچنین طبق ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی، ازدواج همزمان مرد با دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد موقت باشد.

ازدواج با زن شوهردار

طبق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی، هر کس، زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است، با علم به عده حرمت نکاح، برای خود عقد کند، عقد، باطل و آن زن، مطلقا بر آن شخص، حرام ابدی می شود.

همچنین مرد نمی تواند بیشتر از چهار زن را به عقد دائم خود در آورد و با عقد موقت (صیغه) می تواند بیشتر از چهار زن اختیار کند.

در صورت سه طلاقه کردن زن نیز شوهر دیگر نمی تواند با زن سابق خود ازدواج کند و سه طلاقه یکی از موانع نکاح محسوب می شود، مگر اینکه زنی که سه طلاقه شده است با مرد دیگری ازدواج کند و از او طلاق بگیرد تا بتواند با شوهری که او را سه طلاقه کرده است ازدواج کند.

وکیل طلاق موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طلاق و دعاوی مربوط به آن مانند دعوای اثبات زوجیت، دعوای الزام به تمکین زوجه، حضانت فرزند، ترک انفاق و غیره است، از این رو می تونی با شماره ی بهترین وکیل طلاق در شرق تهران تماس بگیری و مشاوره رایگان دریافت کنی.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره ی حضوری، بهترین وکیل طلاق در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری به دفتر وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشورت با یک وکیل طلاق با تجربه بهره مند شوید. 

لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان 

·        خدمات موسسه حقوقی دادآرمان

·        وکیل آنلاین

·        مشاوره حقوقی حضوری

·        وکیل طلاق

·        وکیل مهریه

·        وکیل طلاق توافقی

·        وکیل ارث 

·        وکیل ملکی 

·        وکیل ملکی آنلاین

·        بهترین وکیل ملکی تهران 

·        امور مهاجرت 

·        انواع جرائم کیفری

·        عناوین جرائم کیفری 

مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی

02122904873    -      02122904874 

 –09128400921 – 09336267878 – 09336267676 – 

  دعاوی خانواده